Cutters

BTC200 | Tube Cutter

Mini Tube Cutter 1/8" to 7/8"

BTC200R | Tube Cutter

Ratchet Tube Cutter 1/8" to 7/8"

BTC300 | Tube Cutter

Tube Cutter 3/16" to 1 1/4"

BTC400 | Tube Cutter

Heavy Duty Tube Cutter 1/4" to 1 1/4"

BTC500 | Tube Cutter

Quick-Slide Tube Cutter 3/8" to 2 5/8"

Pro-Set Heavy Duty Series Mini Tube Cutter | TCT127

Pro-Set® Tight Space Tube Cutter 1/8" to 5/8" O.D. (4mm to 15mm O.D.) tubing

TC127 | Tube Cutter

Tight Space Tube Cutter 1/8" to 5/8" O.D. (4mm to 15mm O.D.) tubing

TC174 | Tube Cutter

Tube Cutter 1/8" to 1 1/8" O.D. (4mm to 18mm O.D.) tubing

TC206 | Tube Cutter

Tube Cutter 3/8" to 2 5/8" O.D. (10 to 66mm O.D.) tubing

TC274 | Tube Cutter

Tube Cutter 1/8" to 1 1/8" O.D. (4mm to 28mm O.D.) tubing

TC312 | Tube Cutter

Tube Cutter 1/8" to 1 5/8" O.D. tubing

TCAP | Capillary Tube Cutter

Capillary Tube Cutter

  • 1
  • 2